gdzie przechowywać regulamin pracy

  • foto
    Zasady udostępniania i wydawania dokumentacji
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

    Zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom także osobom uprawnionym w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności.