Przestępstwa podatkowe

img

Nowe regulacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe akty legislacyjne implementujące IIV Dyrektywę Unii Europejskiej i Rady (AML IV) wprowadzają szereg zmian i oryginalnych obowiązków na rzecz przedsiębiorców w tym m in. Obowiązek przeprowadzenia i weryfikacji oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaje, zakres, dokumentacja, skutki Pojęcie beneficjenta rzeczywistego i rejestr beneficjentów Obowiązki informacyjne i ochrona Głównego Inspektora Informacji Finansowej ponad wykonaniem obowiązków ustawowych Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych Obowiązek wdrożenia skutecznych, pisemnych regulacji compliance - Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu także procedury zgłaszania przeholować (whistleblowing) Odpowiedzialność karna i karno-administracyjna za naruszenie kodeksów ustawy Obowiązki w obszarze AML w stosunku do innych obowiązków z obszaru compliance Co w praktyce oznacza to na rzecz przedsiębiorców i w jaki sposób realizować nowe obowiązki?'),

(206, 0, 'Nowe wymagania ochrony danych osobowych dla monitoringu wizyjnego w RODO

  • wieloletnia prognoza finansowa na ile lat to Benchmarking zewnętrzny wieloletnia prognoza finansowa na ile lat to Benchmarking zewnętrzny
  • COVID19 a programy operacyjne omówienie procedury COVID19 a programy operacyjne omówienie procedury
  • zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019
  • Dokumentacji zasad polityki rachunkowości na Dokumentacji zasad polityki rachunkowości na
  • Audyt i kontrola zarządcza co to cel artykułu Audyt i kontrola zarządcza co to cel artykułu