Prawo

 • foto
  Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego, która weszła w życie z dniem 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

 • foto
  Nowe prawo budowlane kara pieniężna za

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1.

 • foto
  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.

 • foto
  Nowelizacja KSH kodeks spółek

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bieniak ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne obowiązek złożenia wadium; sprawne

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek złożenia wadium; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30.

 • foto
  Elektronizacja zamówień publicznych

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe środki dowodowe i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem.

 • foto
  art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0

  art 32 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Omówienie Rocznego

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele.

 • foto
  Gmina i Zadania rady znajomości w zakresie organizacji

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2

  Gmina i Zadania rady znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy z mocą wsteczną prawidłowych zasad działania i.

 • foto
  Strona www jest przeznaczony szczególnie na rzecz prawników

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2

  Strona www jest przeznaczony szczególnie na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk,.