Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia

art

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji i sieciach dystrybucji towarów lub usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, których produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który trybunał co to prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.