Inne

 • foto
  Umowa umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, tymczasem też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również na rzecz deweloperów jako stron umów.

 • foto
  Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i.

 • foto
  zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

 • foto
  Pracownik w koronawirus Procedury

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus Procedury zwolnień w dobie koronawirusa Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest wcześniej niegdyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednakże również.

 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa gmina Oszustwa księgowe

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa gmina. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań.

 • foto
  Zaliczenie nadpłaty składek ZUS do przychodów budżetowych

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Zaliczenie nadpłaty składek ZUS do przychodów budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek.

 • foto
  Ewidencja rozrachunków z ZUS z tytułu składek

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  Ewidencja rozrachunków z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.

 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa na ile lat to Benchmarking zewnętrzny

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa na ile lat to Benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny pomysł narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to Prognozowanie kroczące

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa szkolenie to Prognozowanie kroczące. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób.