VAT w gminach

Projekt własnego towaru wdrażanie nowego projektu pod własna marką własny projekt = własny produktbr.pp gdzie zaprojektować towar ?br.pp jakim sposobem i kiedy opatentować projekt ?br.pp wdrażanie nowego projektu.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

FATCA Komentarz

W artykule omówiono przepisy tzw...


ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

Determinanty rozwoju transakcji

prawo podatki leasing umowa leasingu Rozwinięty system gospodarki rynkow...

Czynności sprawdzające kontrola

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia zwi...

Co grozi podatnikom

Od stycznia w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające na...

Centralizacja rozliczeń VAT

W artykule omówiono przepisy tzw...

Autonomia fiskalna jej

Głównym celem rozważań zawartych w tej artykule jest próba oceny, czy i w ...

Co jeszcze mamy ciekawego


Przestępstwa podatkowe

Nowe regulacje o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe akty legislacyjne implementujące IIV Dyrektywę Unii Europejskiej i Rady (AML IV) wprowadzają szereg zmian i oryginalnych obowiązków na rzecz przedsiębiorców w tym m in. Obowiązek przeprowadzenia i weryfikacji oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaje, zakres, dokumentacja, skutki Pojęcie beneficjenta rzeczywistego i rejestr beneficjentów Obowiązki informacyjne i ochrona Głównego Inspektora Informacji Finansowej ponad wykonaniem obowiązków ustawowych Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych Obowiązek wdrożenia skutecznych, pisemnych regulacji compliance - Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu także procedury zgłaszania przeholować (whistleblowing) Odpowiedzialność karna i karno-administracyjna za naruszenie kodeksów ustawy Obowiązki w obszarze AML w stosunku do innych obowiązków z obszaru compliance Co w praktyce oznacza to na rzecz przedsiębiorców i w jaki sposób realizować nowe obowiązki?'),

Czytaj więcej

Split Payment

Zwroty VAT i odwrotne obciążenie. Podstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury, z których wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej. Warunek ten istniał również w poprzednim stanie prawnym, jednakowoż od stycznia został znacznie zmodyfikowany. INNE OSZUSTWA PODATKOWE. METODY ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NIEUCZCIWOŚCIĄ KONTRAHENTA. Sposoby zarządzania ryzykiem związanym w nieświadomym udziale w oszustwie w podatku VAT. Jak przygotować bezpieczną procedurę weryfikacji kontrahentów? Świadczenia złożone dodatkowo przestępstwa stawkowe – studium przypadku. Czy służby także prokuratura interesują się stawką VAT? Klauzula nadużycia prawa po zmianach? Doprecyzowanie regulacji to znaczy nowa rzeczywistość podatników? Oszustwa podatkowe a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa. Konfiskata rozszerzona – na czym polega i innymi słowy jest zgodna z Konstytucją RP? VIII. ODWROTNE OBCIĄŻENIE, ZASADY ZWROTÓW VAT. Towary objęte odwrotnym obciążeniem – analiza załącznika nr, problemy praktyczne,. usługi z załącznika nr – objęcie istotnej części usług budowlanych procedurą odwrotnego obciążenia. kto jest podwykonawcą a kto wykonawcą usług?. rozliczenie w czasie usług rozpoczętych w . moment powstania obowiązku podatkowego,. znaczenie informacji VAT, kto musi ją składać, w jakiej formie, w jakim terminie,. kiedy sprzedaż towaru z usługą, a kiedy sama usługa lub sama sprzedaż towaru . reguły zwrotów vat i konfiskata rozszerzona o opcja zawieszenia zwrotu, o zwrot a czynności sprawdzające, o nowe zasady szerszej kontroli podatnika i jego kontrahentów, nowe organy piszczałkowe uprawnione do wstrzymania zwrotu, towary wrażliwe- odpowiedzialność solidarna

Czytaj więcej

Ustalanie zaliczek podatek

Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia Vat nie zawsze jest polski usługodawca, nawet jeśli usługa świadczona jest w kraju, a nie pozycja jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie zawsze ich zagraniczny nabywca. Dla innych będą musiały zaistnieć dodatkowe warunki, jakie spowodują translokacja obowiązku opodatkowania usługi na nabywcę. KARUZELE VAT TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE; OBSZARY PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ W PODATKU VAT od r. Cechy transakcji gospodarczych wskazujących na ryzyko uczestnictwa w karuzeli podatkowej Mechanizm działania karuzel podatkowych Kategorie podmiotów biorących współpraca w karuzeli podatkowej Rodzaje przestępstw VAT - Zasady ich klasyfikacji puste faktury, firmanctwo, stawki Jak uchronić się przed nieuczciwością kontrahenta – studium przypadku na przykładzie naszej praktyki również orzeczeń wydawanych w sprawach prowadzonych przez WSA, NSA również TSUE. Dobra wiara i należyta staranność. Pojęcia oraz ich oddziaływanie na prawo do odliczenia VAT naliczonego. Pozorność transakcji dodatkowo nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia VAT naliczonego. Definicja transakcji łańcuchowej Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych Sposoby zarządzania ryzykiem oszustw w podatku VAT To mechanizm polegający na tym, iż w łańcuchu dostaw, na terytorium jednego z państw członkowskich UE pojawia się „znikający podatnik ", który w żadnym wypadku nie wpłaca należnego podatku Vat do budżetu tego państwa, przeciwnie zaś dokonuje (lub deklaruje dokonanie) dostaw towarów albo usług z naliczonym podatkiem VAT.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


421

Użytkowników

744

Pobrań

391

Recenzji

53

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

 • foto
  Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i praktyczne spojrzenie na nowelizację prawa upadłościowego, która weszła w życie z dniem 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.

 • foto
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji pośród przywództwem.

 • foto
  Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.

 • foto
  Nowelizacja KSH kodeks spółek

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bieniak ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do.

 • foto
  Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Instrukcje podatkowe | Komentarze: 0

  Zmiany w podatkach PIT dodatkowo CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i.

 • foto
  Nowe prawo budowlane kara pieniężna za

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1.

 • foto
  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.

 • foto
  Umowa umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, tymczasem też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również na rzecz deweloperów jako stron umów.

Chmura tagów


aktywa trwałe a majątek trwały 2020jak zgłosić kontrole pipprocedury celne co to znaczyleasing a kodeks cywilny komentarz 2020karta nauczyciela czas pracynowy podatek 2020 od mieszkaniawłasność lokalu co to znaczyrachunkowość od podstaw małkowskakto może mieć dostęp do informacji publicznejhaccp dokumentacja pptszkolenia rodo ochrona danych 2020warunki techniczne budynków i ich usytuowaniaczy egzamin na doradcę podatkowego jest trudnyulga podatkowa 2020haccp COVID19 allegroco reguluje kodeks spółek handlowychwarunki techniczne izolacjawynagrodzenie zasadnicze a Płaca minimalna 2020KRS 2020 zapasyjaka kwota środki trwałeszkolenie bhp co ilePPK 2020 bnp paribasstawka vat w 2020Koronawirus COVID19 angielskischematy podatkowe jakie transakcje

Bądźmy w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!


E-mail: contact@koncesja.apelacjao.pl